Polityka plików cookies:

Pliki cookies zwane także ciasteczkami są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

Niniejsza strona internetowa www.elektrycznydom.pl oraz wszystkie jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz logowania.

Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.elektrycznydom.pl i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.

W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej www.elektrycznydom.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.

Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.elektrycznydom.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

REGULAMIN

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego www.elektrycznydom.pl jest firma Planeta Ptaków Katarzyna Wojtanowska z siedzibą w Tarnowie przy ul. H. Marusarz 81c NIP 8732948748, REGON 122796148.

2. Sklep internetowy www.elektrycznydom.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z niniejszym regulaminem.

3. Zakup można zrealizować bez rejestracji lub z pełną rejestracją w systemie sklepu. W przypadku zakupu z rejestracją stworzone zostanie indywidualne konto użytkownika, które będzie zabezpieczone hasłem. Zamawiający zobowiązany jest do podania swojego adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia.

4. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 803 z póź. zm.)

5. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania, oraz likwidacji konta użytkownika.

6. Katalog Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert przez potencjalnych Kupujących. Zamówienie złożone przez potencjalnego Kupującego stanowi ofertę zakupu Produktów oferowanych w Serwisie.

7. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe przeprowadzenie procesu zamawiania.

II. PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony w sieci Internet, są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na podstronach sklepu www.elektrycznydom.pl w chwili składania zamówienia.

2. Ceny towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym przedstawiane są w wartościach brutto (zawierające podatek VAT ). Wszystkie ceny wyrażone są w polskich złotych. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki

3. Produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.

4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn.

III. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Zamówienie tworzone jest przez Klienta na zasadzie wypełnienia wirtualnego koszyka.

3. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczny e-mail zwrotny potwierdzający fakt złożenia zamówienia oraz jego specyfikację. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w statusie. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

4. Jeżeli Klient wybierze formę płatności Przelew to dopiero w momencie potwierdzenia wpłaty na konto firmy, sklep przystąpi do wysyłki zamówionego asortymentu.

5. Zamówienia, z wybraną formą płatności "Przelew bankowy" lub "Płatność kartą", z których wpływ środków nie zostanie odnotowany przez właściciela sklepu internetowego, mogą zostać anulowane o czym klient zostanie poinformowany.

6. O brakach towarowych lub ewentualnych problemach związanych z realizacją zamówienia Klient powiadamiany jest najszybciej jak to możliwe.

7. Wprowadzenie do koszyka wybranego towaru nie jest równoznaczne z jego zakupem.

8. Towar znajdujący się w koszyku Klienta do momentu zakończenia procesu zamawiania pozostaje wyłączną własnością sklepu.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

Sklep akceptuje następujące formy płatności:

- Bezpośredni przelew na konto firmy:

Planeta Ptaków Katarzyna Wojtanowska

Ul. H. Marusarz 81c

33-100 Tarnów

Nr konta: Santander Bank Polska 11 1090 2590 0000 0001 5230 3476

Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać nr zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia).

- Za pobraniem

- Za pośrednictwem PayU

V. FORMY PRZESYŁKI

1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Termin dostawy zamówionych towarów zależy od jego dostępności. Najczęściej zamówienia realizowane są w 2 do 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

3. Zamówione towary będą dostarczane poprzez przedstawiciela firmy spedycyjnej.

4. Koszt przesyłki pokrywany jest przez zamawiającego. Wynosi on 16 zł brutto niezależnie od ilości zamawianego towaru. W przypadku przesyłki pobraniowej koszt zostanie powiększony o dodatkowe 5 zł i wyniesie w sumie 21 zł brutto.

5. Zamówienia przekraczające wartość 750zł BRUTTO, realizowane są bez dodatkowych kosztów wysyłki. Przy wyborze płatności za pobraniem, klient zobowiązany jest jedynie do uregulowania kosztów pobrania w kwocie 5zł BRUTTO.

6. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość po podpisaniu dokumentu odbioru. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody (max. 10 dni od odebrania paczki). Stanowi to podstawę do uznania reklamacji.

7. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

VI. DOWODY ZAKUPU/ FAKTURY

1. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód dostawy w formie listu przewozowego.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli podatkowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

3. Na życzenie klienta dodatkowo wystawiona faktura VAT będzie wysyłana razem z zamówieniem

VII.ZWROTY

1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się ze sklepem Elektryczny Dom drogą elektroniczną na adres sklep@elektrycznydom.pl Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia w formie spisanego przez kuriera protokołu. W przypadku, gdy Przewoźnik odmówi podpisania protokołu, nie należy przyjmować ani kwitować przesyłki i niezwłocznie skontaktować się z naszym Sklepem.

2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

3. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (ustawa ta nie dotyczy podmiotów gospodarczych) Klient, będący osobą fizyczną dokonujący zakupu w celu nie związanym z działalnością gospodarczą ma prawo zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, bez podania przyczyny zwrotu. Towar musi zostać odesłany kompletny nieuszkodzony, bez śladów używania w oryginalnym opakowaniu. Do przesyłki zwrotnej należy załączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jaki maja zostać odesłane pieniądze. Jeśli stan zwróconego towaru nie będzie budził wątpliwości zostanie wystawiona i wysłana do klienta faktura korygująca. Klient powinien odesłać podpisana kopię faktury korygującej. Przelew zwrotny za zakupiony towar zostanie nadany dopiero po otrzymaniu podpisanej kopii faktury korygującej

4. Klient zobowiązuję się, aby zwracany przez niego towar był zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu.

VIII. REKLAMACJE i GWARANCJE

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta, zgodnie z pkt. II podpkt. 3 i 2. W przypadku konieczności zgłoszenia reklamacji prosimy o przesłanie zgłoszenia drogą e-mail na adres sklep@elektrycznydom.pl. W celu:

- omówienia sposobu wymiany na produkt pełnowartościowy,

- zamiany za zgodą Klienta na inny lub, jeśli nie będzie takiej możliwości

- zwrotu pieniędzy.

2. Koszt przesyłki uznanej reklamacji ponosi sklep www.elektrycznydom.pl, należy ją odesłać za pośrednictwem firmy Kurierskiej DPD.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z deklaracją, że Klient zapoznał się z regulaminem Sklepu, w pełni akceptuje jego warunki i wyraża zgodę na udzielenie mu wszelkich informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub systemu internetowego składania zamówień..

2. Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcjach obsługi i zastosowania. Firma Planeta Ptaków nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania oferowanych przez nas towarów.

3. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancyjnych udzielonych przez producenta, dystrybutora lub importera danego towaru.

4. Regulamin wchodzi w życie 1 lipca 2016 i ma zastosowanie do umów zawieranych od tego dnia.

5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827).